Skip to main content

Topic: HELP !  (Read 1434 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HELP !

Imam helić HK-450, koji već par godina na ormaru skuplja prašinu. Ima li dobra duša koja zna i hoće pa da pospajamo komponente, zatim da ga potrima i
da ga dignemo u zrak.Stanice: može COCPIT-SX ili TGY-i10.ZahvalanMladen 091 571 4993