Skip to main content

Topic: Krpanje i glancanje (Read 5530 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Krpanje i glancanje

moj legendarni dupli đet....
prolazi fazu reinkarnacije
Debljina je ozbiljan medicinsko-estetski problem koji se može riješiti dijetom, a glupavost je medicinsko - socijalni problem koji se NE može riješiti.

YT kanal http://bit.ly/2lAbpIe

Odg: Krpanje i glancanje

Reply #1
još malo
Debljina je ozbiljan medicinsko-estetski problem koji se može riješiti dijetom, a glupavost je medicinsko - socijalni problem koji se NE može riješiti.

YT kanal http://bit.ly/2lAbpIe