Skip to main content

Topic: K: Hobbyking receiver (ili kompatibilni) (Read 107 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

K: Hobbyking receiver (ili kompatibilni)

Kupujem receiver HK6S ili HK6DF ili bilo koji drugi koji se može bindati na HK6S stanicu. Umro mi je receiver nakon kemijanja s boost pretvaračima za napon (duga priča) i koliko vidim po netu apsolutno je nedobavljiv više. Hvala!