Skip to main content

Topic: P:Modeli i oprema (Read 41077 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.Re: P:Modeli i oprema

Reply #3
Eachine QX95, letio, frsky prijemnik u sklopu elektronike (trebate samo stanicu sa frsky modulom), dvije baterije lagano napuhane od nekorištenja (za vjezbanje OK), štitnici za elise novi, rezervne elise, punjač, kablovi, rezervni motori
Quantum FPV googles, nove, otvorene radi slikanja
RC832 prijemnik, novi, nekorišten (pretpostavljam da je kompatibilno)
Frame ZMR 250 novi
70E