Skip to main content

Topic: Letenje u Đakovu i okolici, bližoj i daljoj (Read 88438 times) previous topic - next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.Re: Letenje u Đakovu i okolici, bližoj i daljoj

Reply #243
Bilo je odlicno :)

Moram smisliti neku instalaciju kamere za novog Phoenixa, pa da i ja okacim snimke.

Re: Letenje u Đakovu i okolici, bližoj i daljoj

Reply #248
8) ;D
Kudikamo je bolje znati o svakoj stvari ponešto nego o jednoj sve.