Skip to main content

Topic: Pitanje Frsky V8R4.... (Read 710 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Pitanje Frsky V8R4....

Ima V8R4 pa me zanima da li je on High voltage prijemnik tj da li radi na 2s
na 3 stranice sam našao 3 različita područja napona... pa provjeravam
a na frsky stranici nema uopće tog modela čak ni u muzeju...
na V8R4-II je to označeno


 

Re: Pitanje Frsky V8R4....

Reply #2
otvoricu ti ja 4 linka sa različitim podacima, btw spojio sam ga uz 2 d47 serva na 2 s i za sada nema bjelog dima. Kasniji modeli sa oznakom II imaju i oznaku HV (high voltage)