Skip to main content

Topic: K: motore 850KV do 880KV, ESC-ove 20A ili više (Read 128 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

K: motore 850KV do 880KV, ESC-ove 20A ili više

Dakle, kao u naslovu, 4 motora 850KV do 880KV, promjer tijela do maksimalno 30mm i 4 ESC-a (ili 4 u 1 ESC) od 20 ili više A kupujem. Hvala!