Skip to main content

Topic: Porter pc6 od deprona i malo špera (Read 507 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Re: Porter pc6 od deprona i malo špera

Reply #1
Super izgleda, je bio maiden, koji si setup stavio?
Kudikamo je bolje znati o svakoj stvari ponešto nego o jednoj sve.

 

Re: Porter pc6 od deprona i malo špera

Reply #2
Super izgleda, je bio maiden, koji si setup stavio?
 
 Naravno,letio sam ga dva puta .
Stavio sam 5 starih servoa ,posuđeni motor (bez oznaka)sa elisom 16x5 i regler 85A .
Baterije 6s (8000mah i 5200mah)
Prilično je čvrst i stabilan čak i na jakom vjetru.