Skip to main content

Topic: P: Dijelovi za Quad (Read 930 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

P: Dijelovi za Quad

Prodajem:
ESC SimonK 30A 4kom  200 Kn
Motori dji 2212/920 KV  4 kom 250 kn

Kao novo radilo manje od minute
Još uvijek nije prodano.