Skip to main content

Topic: Fly Emulator-JTL-0904A (Read 5267 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Odg: Fly Emulator-JTL-0904A

Reply #1
1: po meni nisi bolje presao jer to je obicna kineska stanica kojoj nevaljaju opce gimbali ... dakako bolje je letiti sa svojom stanicom na simu ;)


2: ako nema cd a valjda se samo usteka u komp kao mis npr. i ukljuci se si mi leti