Skip to main content

Topic: P: Cessna 337-25 Skymaster (Read 252 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

P: Cessna 337-25 Skymaster

CESSNA 337-25, balsa, novo u kutiji, nikada sastavljana, proizvođač Nitro planes. Jedinstven model jer se ugrađuju 2 motora ( zovu je i PUSH-PULL), predviđena za ugradnju elektro ili nitro motora. Cijena 250€. +385 91 1229 707

 SPECIFIKACIJE:
Raspon krila: 1400mm
Površina krila: 27,5 dm2
Težina pri poljetanju: cca 2270g
Dužina: 1090mm
Preporučeni motor: 2 taktni 0.25 x 2 ili 2x elektro 4240 ili slično
Servo: 5-7 komada
samo zemlja je granica....