Skip to main content

Topic: lucko (Read 1518 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

lucko

evo neki od nas me vode na livadu u ponedjeljak 5.8. idemo nesto frisko dignuti u zrak pa svi vi kaj tulite za livadom morete dojti i letjeti ili gledati !!!
ovaj mi komad glider slaže,kaj mogu ?
evo kako sbach sleće, milina
ko leti visoko , nisko padne