Skip to main content

Topic: Japetić 26.10.13 (Read 1512 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Japetić 26.10.13

"Službeni" izlet firme tzv. Team Debiling. pa kad se već ide na padinu uzeo i model.

Krasan vjetar jug-juogzapad, malo "vrti" oko brda ali zbog toga je i slijetanje "uzbrdo" pulno lakše.

Susjedno brdo gdje je selo Dragonoš (dostupno autom) izgleda kao puni pogodak za padinu. Otvoreno na sjever i jug kompletno travnato bez ijednog stabla. Kasnije okačim kartu i lokaciju.


[attach=1]

[attach=2]

[attach=3]

[attach=4]

[attach=5]
if ($znanje == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use mozak; make post; }