Skip to main content

Topic: Brodomodel PAKA  (Read 4484 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Brodomodel PAKA

Eto radi se o modelu iz starog broja ABC tehnika koji me je privukao još kao klinca.
Sad je napokon krenula gradnja pa molim iskusnije za savjet po pitanju motorizacije.