Skip to main content

Topic: Kisal i Snipe dlg-ovi (Read 1611 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kisal i Snipe dlg-ovi

Pozdrav ekipa!
Evo predstavio bih malo svoja dva modela kategorije f3k Kisal i Snipe. Svijet dlg-ova me još zaintegrirao od malih nogu. Nakon 2 godine bavljenja modelarstvom i stjecanja letačkih vještina na modelu jedrilice tipa"Guppy" odlučio sam nabaviti i svoj prvi dlg Kisal. Model je starijeg tipa te je bio samo većinom za vježbu. Bilo je i lomova dva puta i nekih preinaka ali to je zakrpano i ponovno leti. Pred nekih mjesec i pol nabavio sam i dlg Snipe(verzija 1). Mogu samo reći da model jako lijepo i dobro leti.
Preporučio bih svakome ovaj tip modela ko voli hvatati termiku! ;)