Skip to main content

Topic: Programiranje transmittera (Read 2917 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Programiranje transmittera

Pozdrav svima !


Radim završni rad : električna lokomotiva na daljinsko upravljanje. Imam transmitter TGY-i6S i receiver TGY-iA6C. Ne znam kako bih mogao izprogramirati transmitter. Koristio bih ovu kao preklopku sa 3 položaja za određivanje smjera vožnje i još 2 preklopke obične sa 2 položaja za uključivanje isključivanje prednjih i stražnjih svjetala na lokomotivi, te bih preko desne ručice koja se sama vraća u sredinu upravljao brzinom lokomotive. Lokomotiva ima 2 DC motora, te unutar lokomotive će biti arduino nano koji će napajati receiver i upravljati motorima i svjetlima.

Hvala i lijep pozdrav !

Re: Programiranje transmittera

Reply #1
Prvo napravi update preko računala na 10 kanala a onda ga sam  isprogramiraj po svojoj želji ;) ;) ;) ;) ;) .Treba ti samo kabel  i windowsi 10

Re: Programiranje transmittera

Reply #2
Ovdje mi nešto nije jasno: što će u lokomotivi istovremeno i TGY prijemnik i Arduino nano? Arduino nano ne može direktno upravljati DC motorima jer pin-ovi nemaju dovoljnu mogućnost struje pa se koristi H-bridge, recimo L298 (nudi se često uz Arduino).

Sa druge strane, što će prijemniku Arduino nano, ako sve te funkcije može sam obaviti  TGY prijemnik sa reglerom kakav se koristi za brodiće ili elektro autiće?

Regulacija brzine na palici koja se sama vraća u centar je nezgodna jer model jako trza, bolje koristiti onu sa skakavicom i postepenom regulacijom brzine.

Treća je mogućnost odustati od TGY kompleta i upotrijebiti Arduino  IDE za ESP32 ili 8266 + H-bridge pa upravljati  lokomotivom preko mobitela, može se koristiti i BT i WiFi . Takvih projekata ima na internetu nebrojeno (Arduino project hub npr.).