Skip to main content

Topic: Državno prvenstvo F3K & F5J 2023; 08.10.2023 Zvekovac  (Read 5616 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Državno prvenstvo F3K & F5J 2023; 08.10.2023 Zvekovac

Velika pohvala organizatoru a pogotovo sucima, koji su bili citav dan na livadi te nam pomogli da smo se mogli natjecatelji u miru posvetit svojim zadatcima ;)
Sežetak na fotkama u nastavku...