Skip to main content

Topic: P:RC Stanice  (Read 113 times) previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

P:RC Stanice

Ako nekom treba,neznam jesu li ispravni ali kad stavim baterije rade,barem indikatoi svijetle,pa ako nekome treba sve za 50 Kuna .
Kontakt broj 099/7013366 Mario.